Ziekmelden

Ziekmelden

Wanneer een leerling ziek is moet deze door de ouder(s)/verzorger(s) ziek worden gemeld. Dat kan via het ouderaccount in Somtoday. Ouders en verzorgers kunnen natuurlijk ook bellen met de locatie. De ziekmeldregels zijn per locatie verschillend:

  • Onderbouwlocatie Buitenbaan: 0513 644 960
    Ziekmeldingen moeten door de ouder/verzorger gedaan worden tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Na het weekend dient een nieuwe ziekmelding te worden gedaan. We vragen ouder(s)/verzorger(s) een betermelding te doen op de dag dat de leerling hersteld is en weer naar school gaat. Dit kan door een getekend briefje mee te geven (in te leveren bij de receptie op de locatie) of door een telefoontje naar de locatie.
  • Bovenbouwlocatie Fedde Schurer: 0513 657 310
    Ziekmeldingen moeten dagelijks (zolang het ziek zijn duurt) door de ouder/verzorger worden gedaan tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Let op: in de toetsweek gelden er andere regels. Ziekmelden kan dan alleen telefonisch via het locatienummer en dient iedere dag voor 08.30 uur te gebeuren. Daarbij moet ook worden aangegeven welke toetsen die dag gemist worden.
Zelfbewust en wereldwijs