Verlof en verzuim

Verlof & verzuim

Voor het vrij vragen van verlof, maar ook rondom verzuim gelden regels.

Verlof

Arts- of specialistenbezoek

Voor het vrij vragen voor arts- of specialistenbezoek kunnen ouders telefonisch contact opnemen met locatie. Dit dient in ieder geval voor 08.30 uur te gebeuren op de dag van het arts- of specialistenbezoek. Ons verzoek is wel om dit soort bezoekjes zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

  • Onderbouwlocatie Buitenbaan: 0513 644 960
  • Bovenbouwlocatie Fedde Schurer: 0513 657 310

Bijzonder verlof

In sommige situaties is het mogelijk om bijzonder verlof aan te vragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Een toelichting op dit bijzonder verlof, de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u ook vinden onder het kopje downloads en kunt u hier downloaden. Deze aanvraag kan worden ingeleverd bij de mentor of teamleider.

Verzuim

Ons verzuimbeleid is hier te lezen. Het beleid beschrijft de wijze waarop de school handelt in geval van verzuim. Onder verzuim verstaat de school geoorloofd verzuim (ziek, bezoek arts, specialist etc.) en ongeoorloofd verzuim (te laat komen, spijbelen, afwezigheid zonder geldige reden etc.).

Ongeoorloofd verzuim  


Docenten houden de aanwezigheid van leerlingen bij in Somtoday. Als een leerling zonder geldige reden afwezig is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd verzuim’. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim worden er maatregelen genomen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het verzuimprotocol.

Zelfbewust en wereldwijs