Sevenwolden Campus

Jouw ontdekkingsreis

Op onze school ga je op ontdekkingsreis. Iedereen is uniek en heeft eigen talenten. We moedigen je aan om je eigen route te kiezen en je toekomst kleur te geven. Wij zijn initiatiefrijk en durven anders te denken en te doen. We bieden toekomstgericht onderwijs dat waardevol is voor elke leerling. Hoe we dat doen? Leerlingen kleuren bij ons hun eigen toekomst door een eigen route te kiezen.

“Kleur je eigen toekomst, kies je eigen route!”

Relatie, Competentie, Autonomie

Onze visie is gebaseerd op de motivatietheorie van Luc Stevens. Relatie, competentie en autonomie staan centraal. Je wilt gezien worden, ergens goed in zijn en geloven in jezelf. De interactie tussen docenten en leerlingen is cruciaal. Goede interactie zorgt voor gemotiveerde leerlingen die zin hebben om te leren. Onze docenten zijn open, empathisch en bieden vertrouwen en veiligheid. Ze dagen je uit, ondersteunen je en geven het goede voorbeeld.

Ontdek en Ontwikkel

In de onderbouw ontdek je je talenten en interesses met modules en projecten. In de bovenbouw kun je je verder ontwikkelen met routes als Kunst en Cultuur, Business, Science, Maatschappij en Media, Internationalisering en (top)sport. Daarnaast kun je bij ons onderwijs en topsport combineren. Meer daarover lees je hier.

Zelfbewust en wereldwijs