Ondersteuning in de school

De ondersteuningsstructuur van de school is onderverdeeld in

  • Basisondersteuning (Meedoen)
  • Basisondersteuning plus (Meedoen – Plus)
  • Extra ondersteuning (Meerdoen)

Een uitvoerige beschrijving van de ondersteuning is te lezen in dit document.

Ondersteuningscoördinator

Wij werken met teams van docenten. Ieder team heeft een ondersteuningscoördinator. Dit is een belangrijke gesprekspartner voor de mentor als een leerling meer ondersteuning nodig heeft. In de praktijk is de mentor het vaste aanspreekpunt voor ouders. De ondersteuningscoördinator kan hier eventueel bij aansluiten.

Onderbouwlocatie Sevenwolden Campus (Buitenbaan)

  • Ondersteuningscoördinator: Saskia Silvius ssilvius@ogmf.nl

Bovenbouwlocatie Sevenwolden Campus (Fedde Schurer)

  • Ondersteuningscoördinator vwo bovenbouw: Sylvia de Witt sdewitt@ogmf.nl
  • Ondersteuningscoördinator havo bovenbouw: Johanne Mooiman jmooiman@ogmf.nl
  • Ondersteuningscoördinator onderbouw & mavo 3-4: Monique de Wolff mdewolff@ogmf.nl

Ondersteuning bij dyslexie

Leerlingen met dyslexie kunnen bij Sevenwolden rekenen op begeleiding passend bij hun behoefte. Er is RT voor leerlingen met dyslexie en er is op iedere locatie een dyslexiecoach, dit is een van de taken van de ondersteuningscoördinator. De mentor/coach informeert ouders/verzorgers over de aanpak en heeft een paar keer per jaar een persoonlijk gesprek met de leerling.

Zelfbewust en wereldwijs