Lestabellen

Onderwijstijd en lessentabel

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (we noemen dit onderwijstijd). De overheid heeft hiervoor normuren vastgesteld en de inspectie ziet erop toe dat leerlingen die uren maken. Onder onderwijstijd vallen de gewone lessen, maar ook andere activiteiten zoals een excursie onder begeleiding van docenten.

In een lestabel staat hoe de lestijd wordt ingedeeld per vak per week. De lestabellen laten zien hoe onze onderwijstijd wordt aangeboden. Het gaat daarbij om een gemiddeld aantal lessen verspreid over de aangegeven leerjaren.

De andere lestabellen worden hier binnenkort toegevoegd.

Zelfbewust en wereldwijs