Identiteit

Openbare scholengroep

Sevenwolden Campus is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen ongeacht hun sociale achtergrond, seksuele geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.

Zelfbewust en wereldwijs