Cambridge English

Cambridge English

Wil je misschien gaan studeren of werken in het buitenland? Word je enthousiast van taal? Wil je een Engelstalige studie gaan volgen? Of wil je extra uitdaging in de lessen en Engels op een hoog niveau beheersen? Ga dan de uitdaging aan en meld je aan voor een studie Cambridge English!

Universiteit van Cambridge

Cambridge English is een Engels lesprogramma dat wordt aangeboden door de Universiteit van Cambridge. Met speciaal lesmateriaal voor middelbare scholen, leer je Engels volgens de Cambridge-methode. Je gaat dieper op de taal in en wordt uitgedaagd op verschillende vlakken, zoals spreek-, lees- en luistervaardigheid. Uiteindelijk word je opgeleid voor het hoogste niveau voor middelbare scholen: Cambridge English Advanced.

Na het behalen van het examen in klas 5 ontvang je het Certificate in Advanced English (CAE), een internationaal erkend diploma. Dit diploma kan vele voordelen opleveren. Zo kun je studeren en werken in Engelssprekende landen en kan het ervoor zorgen dat je voor sommige hbo- of wo-studies geen taaltoets meer hoeft te doen. Ook zijn vele universitaire studies Engelstalig.

Voor wie?

De leerlingen van gymnasium worden in klas 3 automatisch in een Cambridge-klas geplaatst. Klas 3-atheneumleerlingen, die versterkt Engels onderwijs willen en aankunnen, mogen zichzelf aanmelden voor deze klas. Deze leerlingen doen een toelatingstoets en hebben een positief advies nodig van hun docent. In klas 4 en 5 is het optioneel, uitstromen is mogelijk, maar gaat altijd in overleg. In jaar 6 volgt iedereen weer het reguliere programma om zich voor te bereiden op het Centraal Examen.

Download hier de flyer over Cambridge English

Zelfbewust en wereldwijs