Burgerschap

Burgerschap

Bij ons op school draait het niet alleen om kennis en vaardigheden. We willen onze leerlingen ook klaarstomen voor de samenleving en hen stimuleren tot actief burgerschap en sociale integratie.

Dit doen we op verschillende manieren. Tijdens vaklessen, maar ook tijdens speciale project- en activiteitenweken. Onze leerlingen gaan regelmatig op pad en lopen stages bij bedrijven en instellingen.

We hebben een speciale burgerschapskalender. Elke maand staan hierop twee of drie onderwerpen die in de lessen aan bod komen. Onze burgerschapscoördinator zorgt hiervoor.

Zo bereiden we onze leerlingen voor op een actieve rol in de maatschappij.

Zelfbewust en wereldwijs