Bovenbouwlocatie

Welkom bij Fedde Schurer

Met ruim 1000 leerlingen is Fedde Schurer een grotere school. We zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt. Elke opleiding/niveau heeft een eigen plek in ons gebouw. De gezellige kantine is het hart van de school: een ontmoetingsplaats voor leerlingen.

Onze faciliteiten zijn top. Naast de kantine en het schoolplein waar leerlingen kunnen lunchen en ontspannen, hebben we OpenLeerCentra. Hier kun je zelfstandig werken. Onderwijsassistenten zijn er om de leerlingen te helpen met huiswerk en planning.

Fedde Schurer heeft diverse vaklokalen, een sportaccommodatie en mooie sportvelden. Er zijn ook twee lokalen voor beeldende vorming, een muzieklokaal en practicumlokalen voor natuurkunde, scheikunde en biologie.

ICT

Onze visie op ICT gaat uit van mixed-learning. Dat wil zeggen dat we bij sommige vakken gebruik maken van boeken, bij andere van boeken en ICT en dat weer andere vakken een digitale lesmethode hebben. Wij werken met iPads die via school kunnen worden aangeschaft (zie voor meer informatie de flyer onder downloads).

Internationaal

Wij vinden het belangrijk dat, wanneer je leert voor de toekomst, je ook over grenzen kijkt. Dat doen onze vijfdeklassers tijdens de werkweek. Er is keuze uit verschillende bestemmingen en deze geven de leerlingen de kans om kennis te maken met andere culturen. Veel leerlingen vinden dit de mooiste herinnering aan hun tijd bij ons op school!

Meer informatie over de niveaus bij ons op school vind je hier.

Zelfbewust en wereldwijs