Aanmelden (ook zij-instroom)

Aanmelden

Klas 1

Je meldt je aan bij Sevenwolden Campus via dit aanmeldingsformulier. Meestal wordt dit formulier met de leerkracht van groep 8 of de directeur van de basisschool samen met de ouder(s)/ verzorger(s) ingevuld*.
De aanmelding wordt in behandeling genomen zodra wij in het bezit zijn van een ondertekend aanmeldformulier, het onderwijskundig rapport en het schooladvies. 

Mocht de basisschool het aanmeldingsformulier niet hebben, dan kunnen je ouders/ verzorgers altijd mailen naar de leerlingadministratie van Onderwijsgroep Midden-Friesland (leerlingadministratie@ogmf.nl).

Aanmelden voor een hoger leerjaar (vanaf klas 2)

Leerlingen van een andere school voor voortgezet onderwijs die zich bij ons willen aanmelden noemen wij zij-instromers. Om een leerling aan te melden vanaf klas 2 of hoger, kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met het decanaat.

Zelfbewust en wereldwijs